2 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Panie, nie jestem głodna…

15/01/23 ks. Robert Klemens COr
Słowa: „Panie nie jestem godzien” są parafrazą wyznania setnika, który zwrócił się do Jezusa z prośbą o uzdrowienie swego sługi: „Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój... Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony” (Łk 7, 4). Każdy z uczestników eucharystycznego spotkania z żywym Bogiem jest dotknięty jakąś „chorobą”, która może być uleczona tylko przez interwencję dobrego Pana.