2 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Rozpoznać Jezusa i dać świadectwo

15/01/23 ks. Jurand Żelisławski
W kontekście dzisiejszej Ewangelii postawmy sobie pytanie, na ile jestem świadomy, jak wiele cytatów z Pisma Świętego jest obecnych w częściach stałych Mszy świętej? Części stałe, czyli takie które występują w każdej Eucharystii. W odróżnieniu od części zmiennych, jak modlitwy, prefacje, czy uroczyste błogosławieństwa w zależności od wspomnienia, święta, czy uroczystości. Nie chodzi o prowadzenie statystyk, czy konkurs wiedzy o cytatach biblijnych we Mszy św. Chodzi o świadomość, że Eucharystia wyrasta ze słowa Bożego.