2 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Uświęceni i powołani do świętości w Jezusie Chrystusie

15/01/23
Uświęceni i powołani do świętości w Jezusie Chrystusie (1 Kor 1, 2)  
Zwrot „wyleję ducha” to zapowiedź przyszłego różnorodnego błogosławieństwa. Pośród błogosławieństw związanych z wylaniem Ducha Świętego są następujące: pojednanie z Bogiem, oczyszczenie z grzechów i powtórne stworzenie przez Boga, stworzenie posłusznych serc otwartych i zdolnych do miłości oraz modlitwy błagalnej, dary charyzmatyczne. Gdy ta obietnica wypełniła się w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, została nam objawiona jako osobowa obecność samego Ducha Świętego we wnętrzu wierzących, Ducha, który oświeca, umacnia i daje radość. Namaszczony i napełniony Duchem Świętym Jezus może wylewać Ducha Świętego na ludzi. Ujrzawszy Ducha Świętego zstępującego i spoczywającego na Jezusie, Jan Chrzciciel świadczy o prawdziwej rzeczywistości Jezusa: On jest Synem Bożym. Homilista może uświadomić wiernym, że przyjęty chrzest i bierzmowanie są niewyczerpanym źródłem łaski i wyciska znamię (po grecku sfragís), które jest znakiem przynależności do Boga.
 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”