3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Nie ma we mnie światła

22/01/23 ks. Radosław Kacprzak
Na szczęście Pan Bóg zadbał o to, abyśmy nie ulegali zwątpieniu i zostawił nam swoje Słowo, które zawsze ma moc i dotyka w każdym czasie oraz podnosi na duchu. Warto zatem w Bożym słowie zobaczyć, że jest ono dobrym lekarstwem na nasze ciemności i daje nadzieję na znalezienie prawdziwego światła. Potwierdzeniem tego jest świadectwo pewnej osoby, z którą rozmawiałem. Powiedziała mi, że „Pan Bóg nigdy nie spóźnia się ze swoim Słowem i gdy jest jej ciężko, zawsze bierze do ręki Biblię, w której znajduje podpowiedzi na codzienne trudności”. Co mówi do nas dzisiaj Bóg, który jest naszym światłem i zbawieniem?