3 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Pan światłem i zbawieniem (por. Ps 27, 1) swojego Kościoła

22/01/23
Homilista może podjąć temat wezwania do bycia uczniem Chrystusa. W Kościele znajdują się ci którzy jasno i klarownie słyszą głos Boga tak jak Szymon, Andrzej, Jakub czy Jan i w nim służą (por. Mt 4, 12–23). Są i tacy, którzy doświadczają niepokoju czy niezadowolenia płynącego z instytucji Kościoła.
Chcą zredukować jego wpływ na życie społeczne, rodzinne, zawodowe itd., z tego powodu odchodzą od Kościoła i nie podążają drogą wiary za Chrystusem. Są i tacy, którzy usłyszą wołanie Boga i jest to moment zwrotny odkrycia drogi wiary i służby Bogu. Od tych, którzy żyją w Chrystusie, oczekuje się bardzo wiarygodnego świadectwa świętości i zaangażowania. Wyznawana wiara ma być wiarygodna poprzez autentyczność i spójność w swoim zachowaniu. „Świeccy – przypomina Sobór Watykański II - są wcieleni przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako Lud Boży i uczynieni na swój sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusowego, ze swej strony sprawują właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i w świecie” (KK 31).
 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.