3 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Porzucić wszystko?

22/01/23 Rafał Bernard
Co jest najważniejsze w głoszeniu Ewangelii? Jak należy ją głosić „nie w mądrości słowa”? Czy prostym, konkretnym słowem, bez ozdobników czy emfazy? Ale przecież także Paweł głosił obfitym słowem, kunsztownie zbudowanym według zasad retoryki. Czy więc sam przeczy sobie? A może chodzi tu o głoszenie czynem albo przynajmniej o takie słowo, które znajduje odbicie w czynie, a nie pozostaje mądrością „bez pokrycia”?