4 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Głupie w oczach świata

29/01/23 Michał Piotr Gniadek
Błogosławiony to człowiek, który dostrzega i podziwia piękno stworzenia, ale w nieunikniony sposób staje w opozycji do współczesnych i bardzo wpływowych architektów przemian społecznych. Czy zatem jesteśmy skazani na cierpienia i wykluczenie, zaś radości należy upatrywać w zbawieniu, które przecież wykracza poza doczesną egzystencję? Za Jezusem podczas Jego ziemskiej działalności podążały tłumy. Zapewne wielu liczyło na kolejny cud, zaspokojenie głodu, pokrzepiające słowa o godności dziecka Bożego.