4 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Kościół – wspólnota cichych i ubogich (por. Mt 5, 3.5)

29/01/23
Warto podkreślić, że w celebracji liturgicznej tej niedzieli jawi się początek formacyjnej drogi uczniów Chrystusa, którymi może stać się każdy człowiek. Słowa błogosławieństw są bowiem zbawieniem „tego” świata. (…) Homilista powinien zatem odnieść się do konkretnych współczesnych sytuacji, kiedy to człowiek jest odrzucany, nie ma głosu, albo jego głos jest pomijany, nie ma siły przebicia, jego trudna sytuacja jest w społeczeństwie niezauważana.
Homilista powinien podkreślić, że to właśnie oni są szczęśliwi – „błogosławieni”, ponieważ idąc za Jezusem, obierają Go jako swój wzór do naśladowania i zaczynają Go naśladować. Wzorem i przykładem mogą być liczni święci i błogosławieni Kościoła, a zwłaszcza ci najbliżsi naszym czasom, gdyż oni mocno przemawiają do współczesnych ludzi (por. Franciszek, Gaudete et exsultate, nr 19–24). Homilista powinien wtedy wskazać, że trudna sytuacja człowieka idącego za Jezusem będzie przemieniona w radość.
 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.