4 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Miara życia

29/01/23 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Błogosławieni, to znaczy: szczęśliwi. Jakże trudne to szczęście według Bożej mądrości! Można je przyjąć i zgodzić się na nie tylko w duchu wiary, bo z czysto ludzkiego punktu widzenia, w duchu tego świata, jest to wręcz niemożliwe. Z tych szczególnych życzeń Boga dla człowieka, Jezus uczynił drogę, po której sam przeszedł. I to właśnie ta droga jest podstawowym kryterium i probierzem wiary. „Kto chce iść za Mną…” (Mt 16, 24). Nie musisz. To propozycja skierowana ku ludzkiej wolności.