4 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Nagroda warta starań

29/01/23 Danuta Szelejewska
Wezwanie do świętości skierowane jest do każdego człowieka. O ważności owego powołania świadczą słowa Świętego Pawła, który w swoim pierwszym liście do wyznawców Kościoła w Koryncie akcentuje potrzebę zawierzenia, zaufania, przede wszystkim zaś praktycznej realizacji przykazania miłości. Kieruje swoje pouczenia do tych, którzy „zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Kor 1, 2).