4 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Poszukując bezpiecznej przystani

29/01/23 ks. Zbigniew Kosik
Przeżywając eucharystyczne spotkanie, wkraczamy w liturgiczny czas zwykły roku kościelnego; odczytujemy naszą codzienność w świetle elementarnych zasad, które panują w Bożym świecie. Wokół nas być może narasta zamęt ideologiczny, społeczny i kulturowy. Wzmagać się będą głosy decydujące o poziomie życia poszczególnych ludzi na podstawie rodowodu, przynależności do panującej mody, poprawności politycznej, deklaracji ideowej. Narastać będą tendencje, aby tych, co trwają przy Bożych zasadach eliminować, ograniczyć, spychać na marginesy życia, deprecjonować.