5 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Zaproszenie do wspólnego dzieła

05/02/23 Weronika Kurosz
Oto my, uczniowie, jesteśmy powszechni, wmieszani w cały świat. Tym, co mnie uderza w dzisiejszym Czytaniu, jest fakt, że Jezus zwraca się nie do wybranych, umiłowanych uczniów, lecz do tłumów. Do wszystkich. Do mnie. Jesteśmy posłani, aby ubogacać ziemię, zwalczać choroby, przyczynić się do bogatych plonów. Czy mogę pozwolić sobie na myśl, że w paradoksalny sposób jesteśmy odbiorcami Jego zbawczej odkupieńczej miłości, ale jednocześnie jesteśmy zaproszeni do tego dzieła, jakoby niezbędni?