6 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Bóg daje wolność

12/02/23 ks. Konrad Sulmirski
Cofając się do początków ludzkości, zauważamy piękno stworzenia oraz wspaniały stan, obrazowany jako raj, w którym człowiek się znajdował. Niestety, historia rodzaju ludzkiego pokazuje, że najpiękniejszy dar i przywilej, jaki dał człowiekowi Stworzyciel, nie został wykorzystany tak jak pragnął tego jego Dawca – aby człowiek w wolności wybrał miłość do Boga, aby wybrał dobro. Zadajmy sobie pytanie: co mógł w takiej sytuacji uczynić Bóg?