6 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

„Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania” (Syr 15, 15) – Kościół znakiem wolności

12/02/23
Życie Kościoła przyjmującego miłość Jezusa jest niczym innym jak życiem w duchu miłości swojego Mistrza. Będzie to życie Kościoła z ciągłym odpowiadaniem miłością na miłość Jezusa. Dla nowego Ludu Bożego przemienionego Eucharystią, życie miłością będzie zatem wypełnianiem Prawa w tym samym duchu, w jakim wypełniał je sam Chrystus. On wskazuje właśnie na wewnętrzne nastawienie, ponieważ nie wystarczy zewnętrzna poprawność tak bardzo ceniona przez faryzeuszy.
Bóg patrzy na to, co ukryte i zna wewnętrzne nastawienie. Wszystkie dobre słowa i czyny nabierają wartości dopiero wtedy, kiedy wypływają z wnętrza człowieka. Chrystus nie ogłasza swojego Prawa po to, żeby znieść przykazania Starego Testamentu, ale ogłasza je po to, by napełnić uczniów swoim Duchem. Chrystusowy Duch ukazuje wszystko w nowym świetle. Wierzący wyróżnia się właśnie otwarciem się na Ducha Chrystusowego, który pozwala na większą wierność w wypełnianiu wymagań przykazań. Ci, którzy będą mieć w sobie Ducha Chrystusowego, nie będą uznawać wymagań Jezusa za ciężar niemożliwy do udźwignięcia.
 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.