6 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Przykazania Boże

12/02/23 ks. Grzegorz Świecarz
Pan Jezus często powracał do słów Mojżesza zawartych w Starym Testamencie. Mojżesz był związany z Prawem i był autorytetem dla narodu wybranego. To on otrzymał na górze Synaj od Boga dwie kamienne tablice. O przestrzeganiu ich treści pisze Syrach: „Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania (...). Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane” (Syr 15, 15–17). Ten wybór należy do każdego z nas. Nagrodą dla nas będzie niebo. Dlatego warto wybierać w swoim życiu mądrze.