6 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Szczęśliwi, (…) którzy postępują według Prawa Pańskiego

12/02/23 Danuta Stankiewicz
Stąd pragnieniem nas słuchaczy jest to, aby niestrudzenie nam przypominać prawdę, iż to prawo naturalne stanowi normatywną podstawę dla prawa pozytywnego. Stąd nasze wybory życiowe nie powinny za wszelką cenę zasadzać się na kulcie prawa stanowionego, gdyż ono też może okazać się zbrodnicze.