7 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Miłując nieprzyjaciół Kościół ma udział w synostwie Bożym (por. Mt 5, 45)

19/02/23
Warto podkreślić, że w czasie Eucharystii chrześcijanin staje przed wyborem, który polega na przyjęciu miłości Boga lub na jej odrzuceniu. Uczestnik otwarty w liturgii na działanie Ducha Świętego nie będzie mógł obojętnie przejść obok wielkiej miłości Boga do człowieka, która daje życie. Chrześcijanin powinien zatem dać odpowiedź Bogu w decyzji postępowania zgodnego z ogłaszanym przez Jezusa prawem miłości Boga, bliźniego.
W homilii warto zatem podkreślić, że sama liturgia wymaga miłości, wspólnoty, jedności i bezwzględnego przebaczenia bliźnim win. Warto zwrócić uwagę na współczesny głód miłości. Homilista mógłby uwrażliwić słuchaczy na aktualne problemy, które są powodem braku miłości w rodzinie, w społeczeństwie. Dzisiaj daje się zauważyć, iż wśród ludzi jest wiele zawiści i chęci zemsty. Tym bardziej należy podkreślać znaczenie przykazania miłości nieprzyjaciół. To, czego doświadcza się w liturgii ma być przedłużane w życiu. Doskonałym uczniem Chrystusa jest ten, kto potrafi miłować wszystkich ludzi, nawet nieprzyjaciół.
 
 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.