7 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Wyświadczanie dobra

19/02/23 ks. Łukasz Figurski
Szczere przebaczenie wrogowi nie jest łatwe. Dzisiejsze przesłanie mówi nam, że musimy kochać poza uczuciem. Jak Bóg kocha nas nie dlatego, że jesteśmy dobrzy, ale dlatego że on jest dobry. Kocha nas, nawet jeśli jesteśmy źli, lub postępujemy źle. I do tego stopnia miłości powinniśmy dążyć.