Chrzest Pański
Homilia do dorosłych

Bóg rozmiłowany w człowieku

08/01/23 ks. Adam Kalbarczyk
Cóż takiego dokonało się wtedy nad Jordanem? Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność, niebawem ogłosi uroczyście nadejście królestwa Bożego, które objawi się w Jego słowach i czynach. I oto na początku tej działalności Jezus zajmuje pokornie miejsce w szeregu, w szeregu tych, którzy na znak przyjęcia Janowego wezwania do nawrócenia i czynienia pokuty, wstępowali w wody Jordanu i wyznając swoje grzechy przyjmowali z jego rąk chrzest. Jezus, Mesjasz, który jest bez grzechu i nie potrzebuje oczyszczenia, miesza się między grzeszników. Ale właśnie przyjmując tak jak oni chrzest nawrócenia, wypełnia wolę Ojca i objawia się światu jako Syn Boży. Tu zaczyna się Jego droga, na której solidaryzując się z ubogimi, cierpiącymi i grzesznikami pokona cierpienie, grzech i śmierć.