Chrzest Pański
Sugestie programowe

Chrystus całkowicie „zanurza” się w los ludzi, aby wszyscy mogli się zanurzyć w miłosierdziu Bożym

08/01/23
Chrzest jako sakrament, czyli widzialny znak niewidzialnej łaski, jest bramą, dzięki której Bóg działa w duszy (…). Napełnia ją „nowym życiem”. Włącza ją do wspólnoty świętych. Otwiera przed nią dostęp do wszystkich pozostałych sakramentów, które prowadzą życie chrześcijańskie do pełni rozwoju. Dlatego chrzest jest niejako powtórnym narodzeniem, dzięki któremu syn człowieka staje się synem Boga (Jan Paweł).
Chrzest święty nie jest aktem dokonanym i zamkniętym, on zapoczątkowuje proces rozwojowy w życiu chrześcijanina. Z chrztu wynikają odpowiedzialność i obowiązki. Wierni mają prawo do pogłębiania swojej wiary poprzez: karmienie się słowem Bożym, korzystanie z sakramentów zwłaszcza pokuty i Eucharystii oraz z innych pomocy duchowych Kościoła. Ochrzczeni włączeni w rodzinę Kościoła, rodzinę Bożą zobowiązani są do wyznawania wiary przed ludźmi, którą otrzymali od Boga za pośrednictwem Kościoła (KKK1269-1270).
 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.