Chrzest Pański
Homilia do dorosłych

Chrześcijanin - wymagający

08/01/23 ks. Piotr Winkler
Warto dziś, w święto Chrztu Pańskiego, odnowić w sobie świadomość wagi sakramentu chrztu i zadań, jakie z niego wynikają. Chodzi tu nie tylko o dary, ale również o obowiązki. Przez chrzest Bóg uznał każdego z nas za swoje przybrane dziecko. Stał się więc naszym Ojcem. Tym, który kocha, obda­rowuje, przebacza błędy, ale również wymaga. Nie byłby dobrym Ojcem, gdyby nie stawiał wy­magań. Co z tego wynika dla nas – Jego dzieci?