Chrzest Pański
Sugestie słuchacza

Chrzest w Duchu Świętym

08/01/23 Sławomir Zatwardnicki
Zapewne kaznodzieja, być może posiłkując się refleksjami Josepha Ratzingera zapisanymi w jego trylogii Jezus z Nazaretu, podkreśli wagę chrztu w Jordanie dla nas, wierzących. Chrystus, który sam nie popełnił grzechu, wchodząc w wody Jordanu utożsamia się już z grzesznikami i antycypuje swój chrzest na krzyżu. „Zanurza” się w nasz los – teraz w wodę, a potem w Krzyżową krew – byśmy mieli udział w Jego życiu. „Tego, który nie znał grzechu, Bóg dla nas uczynił grzechem, byśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą” (por. 2 Kor 5, 21). Jak to możliwe, i jak dokonuje się ta „cudowna wymiana”? – wydają się pytać dzisiejsi odbiorcy Dobrej Nowiny.