Chrzest Pański
Homilia do dzieci

Dary od Pana Boga

08/01/23 ks. Andrzej Muńko
Słowo do rodziców Tak piękny i wspaniały sakrament niestety u nas w Polsce często stał się jedynie tradycją. Zbyt często zapomina się, że otrzymujemy podczas chrztu dary od Boga. Może niech ta dzisiejsza niedziela będzie dla nas okazją, aby przypomnieć sobie o tej godności, podziękować za naszych rodziców, chrzestnych i kapłana, który udzielił nam tego sakramentu. Warto też, nie tylko dzisiaj, pamiętać słowa Boga względem każdego i każdej z nas: „To jest mój syn umiłowany, to jest moja córka umiłowana”.