Chrzest Pański
Homilia do młodzieży

Niezwykła rodzicielska troska

08/01/23 ks. Piotr Śliżewski
Opowiedział o skutkach chrztu św. w najprostszy możliwy sposób: „To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić” (J 3, 6–7). Po tych słowach Jezusa od razu wiadomo jak spojrzeć na niedotykalną część sakramentu chrztu świętego. Człowiek jest bytem złożonym. Nie jest on tylko tym, co widać. Przerastamy swoje ciała. Jesteśmy kimś więcej, ponieważ jest w nas sfera duchowa. Dlatego nie możemy się ograniczyć tylko do narodzin cielesnych.