Objawienie Pańskie

„Chrześcijanom dano to, czego szuka cały świat”

06/01/23
Ewangelijny obraz przerażonej Jerozolimy stawia Kościół w sytuacji problematycznej i każe homiliście pytać czy wśród wiernych nie ma tendencji do naśladowania dworzan Heroda, którzy posiadają wiedzę o Mesjaszu, ale nie mają pragnienia osobistego z Nim spotkania. Doświadczenie zbawienia wiąże się z koniecznością porzucenia postawy teoretycznego przeżywania wiary lub fałszywego komfortu, który można sprowadzić do stwierdzenia „przecież jestem wierzący”. Uroczystość Objawienia Pańskiego nosi wybitny rys misyjny. Zadaniem wypływającym z uczestnictwa w Eucharystii tego dnia musi być misja (por. DM 2).
„Chrześcijanom dano to, czego szuka cały świat” („Dyrektorium Homiletyczne”, nr 129)
 
Ewangelijny obraz przerażonej Jerozolimy stawia Kościół w sytuacji problematycznej i każe homiliście pytać czy wśród wiernych nie ma tendencji do naśladowania dworzan Heroda, którzy posiadają wiedzę o Mesjaszu, ale nie mają pragnienia osobistego z Nim spotkania. Doświadczenie zbawienia wiąże się z koniecznością porzucenia postawy teoretycznego przeżywania wiary lub fałszywego komfortu, który można sprowadzić do stwierdzenia „przecież jestem wierzący”. Uroczystość Objawienia Pańskiego nosi wybitny rys misyjny. Zadaniem wypływającym z uczestnictwa w Eucharystii tego dnia musi być misja (por. DM 2). W perykopie ewangelijnej spotkania z Mesjaszem domagają się pogańscy uczeni. Również i współcześni poganie mają prawo pytać o Mesjasza w Jego mieście, tj. w Kościele. Liczne prowokacje ludzi wrogo nastawionych do Kościoła niejednokrotnie umotywowane są pragnieniem spotkania żywego Boga, a nie fasady teologicznych stwierdzeń, czy moralności.
 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.