Objawienie Pańskie
Homilia do dzieci

Największą wartością jest Bóg-Miłość

06/01/23 Danuta Szelejewska
Mędrcy ze Wschodu w drodze do swoich domów rozpowiadali o przyjściu Zbawiciela zapowiadanego już w czasach Starego Testamentu. Najbardziej znanym prorokiem mesjańskim jest Izajasz, podkreślający wielkość i ważność posłannictwa Chrystusa: „Oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą” (Iz 60, 2). Wszyscy, którzy uwierzą w Jezusa, przyjmą Go do swych serc oraz będą żyć według głoszonej przez Niego nauki, nie zawiodą się. Ich radość nie będzie miała końca.