Objawienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Uwielbiajcie Pana wszystkie ludy ziemi

06/01/23 ks. Kazimierz Kubat SDS
Oto narody „pogańskie”, w osobach trzech mędrców przychodzą same do wcale nie imperialistycznego Chrystusa, do dziecka, do Dzieciątka i uznają w Nim Króla, któremu chcą oddać pokłon. Dzisiejsza uroczystość Objawienia Pańskiego ukazuje nam tę niezmierzoną prawdę, że człowiek (pod każdą szerokością geograficzną i w każdej kulturze) czeka na objawienie się Boga Stworzyciela, za Nim tęskni i do Niego dąży.