Środa Popielcowa

Sugestie programowe
22/02/23
Wielki Post jest czasem, w którym Kościół poprzez wiarę i nawrócenie uczestniczy w misterium Chrystusa, który dla nas czyni doświadczenie na pustyni, pości, zwycięża pokusy, wybierając drogę mesjańskiego sługi pokornego i cierpiącego aż po krzyż. Chrystus wydaje się za Kościół, uświęca go i przemienia, a Kościół ze swej strony pozwala się formować Chrystusowi i w ten sposób duchowo zmartwychwstaje.
Sugestie słuchacza
22/02/23 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
My – współcześni chrześcijanie - mamy chyba w ogóle problem z relacją z Bogiem, bo traktujemy Go jako Wielkiego Handlarza Zbawienia.
Homilia do dorosłych
22/02/23 ks. Arkadiusz Ksycki
Dzisiejsze spojrzenie na popiół i przyjęcie tego znaku pokuty na nasze głowy wyznacza początek drogi, na którą Kościół od wieków zaprasza wszystkie swoje dzieci. Jest to droga rozwoju duchowego, który przebiega w trzech zasadniczych kierunkach. W tym czasie wielkopostnej drogi nawrócenia i oczyszczenia, Bóg pragnie przywrócić naszemu człowieczeństwu właściwy kształt i odnowić jego nadprzyrodzoną formę. Praktyka Wielkiego Postu zaprasza nas do rozwoju w sobie trzech podstawowych kierunków, w których wyraża się duchowość człowieka.
Homilia do dorosłych
22/02/23 ks. Radosław Rychlik
„Prochem jesteś i w proch się obrócisz!”. Te słowa usłyszy dziś każdy z nas. Spoglądając na popiół, którym posypana będzie nasza głowa, uświadamiamy sobie jak kruche i ulotne jest nasze życie. Pochylając swą głowę w akcie pokuty, uświadamiamy sobie dziś, że nadszedł czas przepraszania za uczynione zło. Nadeszła pora, aby otrząsnąć się ze zła. Nadeszła stosowna chwila, aby dokonać refleksji nad swoim życiem.
Homilia do dzieci
22/02/23 bp Antoni Długosz
W Środę Popielcową Pan Jezus zaprasza nas do bezinteresownego pomagania innym oraz wzmacniania więzi z Panem Jezusem przez modlitwę, post i dobre czyny, którymi nie będziemy się chwalili przed ludźmi. Środa Popielcowa (napis) rozpoczyna okres Wielkiego Postu, który trwa czterdzieści dni. Przygotowuje on nas do największego wydarzenia: śmierci krzyżowej i zmartwychwstania Pana Jezusa (obraz).