Środa Popielcowa
Homilia do dzieci

Moje czynne nawrócenie w Wielkim Poście

22/02/23 bp Antoni Długosz
W Środę Popielcową Pan Jezus zaprasza nas do bezinteresownego pomagania innym oraz wzmacniania więzi z Panem Jezusem przez modlitwę, post i dobre czyny, którymi nie będziemy się chwalili przed ludźmi. Środa Popielcowa (napis) rozpoczyna okres Wielkiego Postu, który trwa czterdzieści dni. Przygotowuje on nas do największego wydarzenia: śmierci krzyżowej i zmartwychwstania Pana Jezusa (obraz).