Środa Popielcowa
Homilia do dorosłych

Post – potrójny rozwój człowieka

22/02/23 ks. Arkadiusz Ksycki
Dzisiejsze spojrzenie na popiół i przyjęcie tego znaku pokuty na nasze głowy wyznacza początek drogi, na którą Kościół od wieków zaprasza wszystkie swoje dzieci. Jest to droga rozwoju duchowego, który przebiega w trzech zasadniczych kierunkach. W tym czasie wielkopostnej drogi nawrócenia i oczyszczenia, Bóg pragnie przywrócić naszemu człowieczeństwu właściwy kształt i odnowić jego nadprzyrodzoną formę. Praktyka Wielkiego Postu zaprasza nas do rozwoju w sobie trzech podstawowych kierunków, w których wyraża się duchowość człowieka.