Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Sugestie słuchacza

A co z naszym rodzicielstwem?

01/01/23 Anna Lipczyńska
W jakim stopniu Bóg ryzykował, że może Go spotkać zawód ze strony wybranej przez Niego kobiety, której zaproponował podjęcie się odpowiedzialnej misji bycia matką Jego Syna? Maryja owszem, zgodziła się na swoje Boże Rodzicielstwo, ale przecież uczyniła to jako młoda dziewczyna. Będąc zwyczajnym człowiekiem, cały czas pozostawała wolna w swoich decyzjach i wyborach. Od początku piętrzyły się przed nią trudności: podejrzenie o cudzołóstwo, wyprawa w stanie zaawansowanej ciąży do dalekiego Betlejem, wreszcie warunki porodu urągające wszelkim nadziejom czy chociaż elementarnej normalności. A potem było już tylko trudniej…