Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Homilia do dorosłych

Czego byśmy sobie życzyli

01/01/23 ks. Mariusz Pohl
Bóg chce jednak dla nas znacznie więcej. Życzenia te, i zarazem wizja szczęścia, zawierają się w pierwszym czytaniu. Są to słowa błogosławieństwa, którego w imieniu Boga mieli sobie udzielać Izraelici. W centrum tego błogosławionego życia, jako jego źródło – jest Bóg. Nasze dążenia i uczucia mają być skierowane ku Niemu. I to nie dlatego że Bóg chce, aby wszystko, a zwłaszcza ludzkie życie, obracało się i było całe ukierunkowane na Niego. Byłaby to próżność niegodna Boga.