Homilie okolicznościowe

Sprawiedliwość, która jest nierównością… (11 lutego)

11/02/23 Anna Lipczyńska
Owszem, mamy prawo pytać: Panie Boże, dlaczego ja? Dlaczego aż tak? Dlaczego moje dziecko? Czy to sprawiedliwe? Ale tak naprawdę, wszystkie pytania o cierpienie ostatecznie i tak pozostaną bez odpowiedzi.