Kazania pasyjne

Jerozolima Wielkiego Tygodnia (1 niedziela Wielkiego Postu)

26/02/23 ks. Jarosław Czyżewski
Zapraszam na pielgrzymkę do Jerozolimy. Do miejsc świętych można wejść zarówno fizycznie, jak i duchowo. Dlatego, choć nie wyjdziemy z naszych ławek, to przez kolejne sześć niedziel odwiedzimy miejsca związane z Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Miejsca te pomogą nam wejść w tajemnicę ostatnich dni ziemskiego życia naszego Pana.