Pierwszy piątek
Homilia do dorosłych

Chwila sposobna (luty)

03/02/23 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Chwilę sposobną może mieć każdy z nas – tak do złego, jak i do dobrego. Sumienie podpowiada nam, że zło należy odrzucić, nie tylko w formie myśli, gestów, słów, ale i czynów. Ilekroć zastanawiamy się podczas rachunku sumienia nad stanem naszego wnętrza, to wtedy dokonujemy czegoś bardzo ważnego – decydujemy się na to, że idziemy drogą Ewangelii.