Pierwszy piątek

Z czym pójdę się pokłonić? (styczeń)

06/01/23 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Idę więc z Mędrcami do Betlejem. Zastanawiam się nad tym, co ofiaruję Bogu. Mając czyste serce, oczyszczone wnętrze, spokojne sumienie mogę ofiarować to wszystko, co dla mnie jest najważniejsze – miłość względem bliźniego, dobroć wobec wszystkich ludzi, opanowanie we wszelkich sytuacjach, szlachetność uczuć, pragnienie zjednoczenia się z Bogiem na modlitwie.