ROZWAŻANIA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH DLA DOROSŁYCH

Być blisko Niego

01/10/23 Sławomir Zatwardnicki
Narodzenie Pana Jezusa W wydarzeniu Narodzenia Pańskiego widzimy ten sam paradoks, który będzie charakteryzował całe życie chrześcijańskie. Spełniają się Boże obietnice, Bóg staje się w Osobie Syna obecny, ale wszystko dokonuje się w ukryciu, ubóstwie, pokorze. Maryja rodzi w sposób cudowny, bo dziewiczy, ale Dziecko na Jej rękach jest prawdziwym niemowlakiem potrzebującym opieki. Podobnie w naszym życiu – już żyjemy z Bogiem, a przecież jeszcze się nie ujawniło w pełni, kim On jest. Potężny Jahwe działa w cichości w naszym życiu.