ROZWAŻANIA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH DLA DZIECI

Maryjo, naucz mnie prawdy o Jezusie Chrystusie

01/10/23 ks. Grzegorz Świecarz
Ustanowienie Eucharystii To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! (Łk 22, 19). Tymi słowami Chrystus ustanowił Sakrament Eucharystii i nakazał go wspominać i celebrować. Jezus starał się dotrzymać obietnicy, że nie zostawi nas samych. O Maryjo, Twój Syn pozostał dla nas w Eucharystii, abyśmy się Nim karmili i mieli siłę potrzebną do ziemskiej pielgrzymki. Naucz nas czcić Jezusa w Eucharystii, bo On nas umiłował.