22 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Jeśli ktoś chce pójść za Mną...

03/09/23 s. Urszula Kłusek SAC
Przychodzi w życiu taki czas, kiedy każdy sam, odpowiedzialnie i świadomie powinien określić, czy Jezus Chrystus jest dla niego Panem i Zbawicielem, czy też zbawienia szuka w sobie lub u kogoś innego. I nie można uciec przed tym wyborem