22 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Żyć pełnią – idąc za Chrystusem od teraz

03/09/23 Danuta Stankiewicz
Toteż pragnieniem nas wiernych jest to, aby homilista niestrudzenie nas pouczał o tym, że Msza św. jest również ucztą i ofiarą, kiedy to spożywając Ciało Chrystusa łączymy się z Chrystusem i uczestniczymy w Jego Ofierze, złożonej Ojcu, jako uwielbienie, dające zbawienie. Niechaj słowa kaznodziei wypowiedziane podczas dzisiejszej Mszy św. wzbudzą we mnie pragnienie zjednoczenia siebie z Chrystusem.