23 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Koło ratunkowe

10/09/23 Małgorzata Szewczyk
W dobie nieskrępowanej autonomii człowieka i jego nieograniczonej wolności zwrócenie uwagi komuś, kto postępuje niewłaściwie, popełnia zło (także człowiek dorosły), wydaje się być niemal czymś archaicznym i naruszeniem jego prawa wyboru, nawet jeśli mamy dobre intencje i zamiary.