23 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Trudne słowa

10/09/23 ks. Konrad Sulmirski
Niestety, nieraz zdarza się, że zmuszeni jesteśmy wypowiedzieć albo przyjąć także trudne słowa. Z całą pewnością do takich zaliczyć trzeba upomnienie. W nauczaniu Pana Jezusa także i ten temat został poruszony. Chrystus ukazał nam, czym jest upomnienie braterskie i do czego powinno ono prowadzić człowieka – tak tego, który upomina, jak i tego, który owe upomnienie słyszy.