23 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Upomnienie braterskie we wspólnocie Kościoła

10/09/23
Członkowie wspólnoty Kościoła są odpowiedzialni nie tylko za samych siebie, lecz także za dobro swych braci i sióstr. Również i oni spełniają rolę „stróżów”, o których mówi prorok Ezechiel. Tekst Ewangelii wyjaśnia dokładniej, w jaki sposób powinno wyglądać to „alarmowanie” (napominanie) osób, które grzeszą.
Ma ono być inspirowane – podobnie jak u Chrystusa – miłosierdziem i łagodnością. Powinno być nacechowane szczerymi relacjami międzyosobowymi, co symbolizuje upominanie „w cztery oczy” (por. Mt 18, 15). Celem nie jest tu krytyka czy oskarżanie, lecz uratowanie (pozyskanie, zbawienie) brata, który zbłądził. Jeżeli to nie wystarczy, należy upomnieć go wobec świadków – wtedy upomnienie jest wiarygodne (por. Pwt 19, 15; Lb 35, 30). Trzeci sposób napomnienia podkreśla znaczący fakt: to Kościół jest poszkodowany grzechem jednego ze swoich dzieci, ale właśnie to on (poszkodowany, obrażony, skrzywdzony) wykonuje pierwszy krok, a nie czeka na inicjatywę grzesznika.
 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”