23 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Wezwani do apostolstwa

10/09/23
Co zatem mamy czynić, aby nasze życie w tych różnych wspólnotach, pomimo pojawiających się trudności, jak: nieporozumienia, kłótnie, czy też obrażanie się na siebie, przebiegało harmonijnie? Czym mamy się kierować, aby w tych wspólnotach było nam po prostu dobrze?