24 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
11/09/23
Uczeń Chrystusa, który wciąż doświadcza Bożego przebaczenia, powinien wciąż przebaczać swoim braciom. Nie może on trzymać się złości i gniewu (por. Syr 27, 30), ponieważ wtedy te uczucia zaczynają nim rządzić (dosł. „zawładną one grzesznikiem”). Tych, którzy nie potrafią „przedłużać” Bożego miłosierdzia wobec swoich winowajców i szukają pomsty na bliźnich spotka surowa sprawiedliwość Boga.
Sugestie słuchacza
17/09/23 Robert Olejnik
Przy tej okazji, dobrze byłoby wyjaśnić, czy Bóg oczekuje od nas abyśmy byli „sierotkami” i dawali się wiecznie ranić i oszukiwać? Skoro mamy wybaczać 77 razy, a wiemy że to liczba symboliczna.
Homilia do dorosłych
17/09/23
Nieskończona więc i niewyczerpana jest też gotowość Ojca w przyjmowaniu synów marnotrawnych wracających do Jego domu. Nieskończona jest gotowość i moc przebaczania, mając swe stałe pokrycie w niewysłowionej wartości ofiary Syna. Żaden grzech ludzki nie przewyższa tej mocy, ani jej nie ogranicza.
Homilia do dorosłych
17/09/23 ks. Jan Markowski
Dziś w słowie Bożym pada termin „przebaczenie”. Z jednej strony wiemy, że to ważne, a z drugiej doświadczamy jak bardzo nasze dobre chęci zostają pochłonięte przez lenistwo w miłości, przez zatwardziałość serca, przez nasze złe emocje. Na pytanie Piotra Jezus odpowiada: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”.
Homilia do młodzieży
17/09/23 s. Arletta Ziółkowska
Przebaczenie jest trudne. Dlatego Pan Jezus mówi dzisiaj do Piotra i do nas: Nie siedem razy, ale siedemdziesiąt siedem razy. Przebaczenie przywraca siły człowiekowi. Uczy ufności i darowania win. Ileż to razy czujemy się grzeszni i pełni win. Źle nam z tym. Chrystus w dzisiejszej przypowieści uczy nas, że Pan Bóg zawsze przebacza nasze grzechy i przewinienia. I dlatego my powinniśmy naśladować Go w przebaczaniu naszym bliźnim win, które popełnili wobec nas.
Homilia do dzieci
17/09/23 ks. Łukasz Bąbelek
Chcemy dzisiaj powiedzieć dzieciom jak ważna jest wdzięczność. Często dziękujemy Panu Bogu za różne rzeczy. Dlatego przykład płynący z dzisiejszej Ewangelii mówi nie tylko o darowaniu grzechów człowiekowi przez śmierć Jezusa Chrystusa, ale także o wdzięczności jaką powinien okazywać człowiek Bogu za ten wielki dar oraz inne łaski, które otrzymuje. Obrazem tej Ewangelii jest złoto, zapłata i darowany dług.