24 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Kościół – wspólnota przebaczająca

11/09/23
Uczeń Chrystusa, który wciąż doświadcza Bożego przebaczenia, powinien wciąż przebaczać swoim braciom. Nie może on trzymać się złości i gniewu (por. Syr 27, 30), ponieważ wtedy te uczucia zaczynają nim rządzić (dosł. „zawładną one grzesznikiem”). Tych, którzy nie potrafią „przedłużać” Bożego miłosierdzia wobec swoich winowajców i szukają pomsty na bliźnich spotka surowa sprawiedliwość Boga.
„Tego, który się mści, spotka zemsta Pana: On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci” (Syr 28, 1). „Powinno wzbudzać w nas przerażenie to, że strumień miłosierdzia nie może przeniknąć do naszego serca tak długo, jak długo nie przebaczyliśmy naszym winowajcom. Miłość, podobnie jak Ciało Chrystusa, jest niepodzielna: nie możemy miłować Boga, którego nie widzimy, jeśli nie miłujemy brata i siostry, których widzimy. Gdy odmawiamy przebaczenia naszym braciom i siostrom, nasze serce zamyka się, a jego zatwardziałość sprawia, że staje się ono niedostępne dla miłosiernej miłości Ojca; przez wyznanie grzechu nasze serce otwiera się na Jego łaskę” (KKK 2840).
 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.