24 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Okazujmy wdzięczność

17/09/23 ks. Łukasz Bąbelek
Chcemy dzisiaj powiedzieć dzieciom jak ważna jest wdzięczność. Często dziękujemy Panu Bogu za różne rzeczy. Dlatego przykład płynący z dzisiejszej Ewangelii mówi nie tylko o darowaniu grzechów człowiekowi przez śmierć Jezusa Chrystusa, ale także o wdzięczności jaką powinien okazywać człowiek Bogu za ten wielki dar oraz inne łaski, które otrzymuje. Obrazem tej Ewangelii jest złoto, zapłata i darowany dług.