24 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Trudno, ale warto

17/09/23 s. Arletta Ziółkowska
Przebaczenie jest trudne. Dlatego Pan Jezus mówi dzisiaj do Piotra i do nas: Nie siedem razy, ale siedemdziesiąt siedem razy. Przebaczenie przywraca siły człowiekowi. Uczy ufności i darowania win. Ileż to razy czujemy się grzeszni i pełni win. Źle nam z tym. Chrystus w dzisiejszej przypowieści uczy nas, że Pan Bóg zawsze przebacza nasze grzechy i przewinienia. I dlatego my powinniśmy naśladować Go w przebaczaniu naszym bliźnim win, które popełnili wobec nas.