25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Między sprawiedliwością a dobrocią

24/09/23 ks. Paweł Pacholak
To nie przypadek, że właśnie dzisiaj Izajasz przypomina nam: Myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami… Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi… Bo w naszym wydaniu ciągle będziemy rozedrgani między sprawiedliwością a dobrocią, na zasadzie albo albo…