25 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Niebo w niebie?

24/09/23 Sławomir Zatwardnicki
Otóż człowiek dzisiejszy został przyzwyczajony przez państwo (nad)opiekuńcze, że jest dopuszczalne moralnie zabranie przedsiębiorczym osobom i przekazanie mamony tym mniej pracowitym, a nawet że można otrzymywać świadczenia socjalne w sytuacji braku chęci do podjęcia pracy. Ta z pozoru mało znacząca różnica ma jednak duże konsekwencje. Ewangelia odczytana z takim przesłaniem „w tyle głowy” może skutkować postawą zuchwałego oczekiwania na Boże miłosierdzie („czy się stoi, czy się leży, nagroda niebieska się należy”), może także „podcinać skrzydła” gorliwości chrześcijańskiej.